Home / Badan Pelaksana Kodam

Badan Pelaksana Kodam

Badan pelaksana Kodam Jaya :

 • Kepolisian Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya) Yaitu mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian militer dilingkungan dan bagi kepentingan Kodam Jaya baik dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib militer hingga penyelidikan kriminal di wilayah Kodam Jaya.
 • Penerangan Kodam Jaya (Pendam Jaya) Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan fungsi penerangan dan hubungan masyarakat diwilayah Kodam Jaya.
 • Ajudan Jenderal Kodam Jaya (Anjendam Jaya) Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan fungsi teknis Ajudan Jenderal di wilayah Kodam Jaya.
 • Jasmani Militer Kodam Jaya (Jasdam Jaya) Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi jasmani militer di wilayah Kodam Jaya.
 • Kesehatan Kodam Jaya (Kesdam Jaya) Adalah Badan Pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan fungsi kesehatan di wilayah Kodam Jaya.
 • Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam Jaya (Babiminvetcadam Jaya) Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi teknis pembinaan administrasi veteran RI dan cadangan di wilayah Kodam Jaya.
 • Topografi Kodam Jaya (Topdam Jaya) Adalah Badan pelaksana Kodam jaya yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis topologi dan pemetaaan di wilayah Kodam Jaya baik untuk kepentingan pertahanan keamanan Negara dan kepentingan pembagunan.
 • Pembinaan Mental Kodam Jaya (Bintaldam Jaya) Adalah Badan Pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan mental dan sejarah perjuangan TNI dalam rangka memelihara dan mempertinggi jiwa dan semangat kejuangan seluruh anggota TNI di wilayah Kodam Jaya.
 • Keuangan Kodam Jaya (Kudam Jaya) Adalah Badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan fungsi keuangan di wilayah Kodam Jaya.
 • Hukum Kodam Jaya (Kumdam Jaya) Adalah Badan Pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi hukum di wilayah Kodam Jaya.
 • Detasemen Markas Kodam Jaya (Detasemen Jaya) Adalah Badan Pelaksana di tingkat Makodam yang bertugas mengatur, mengkoordinasi dan meyelenggarakan perawatan, peralatan, pemeliharaan, urusan dalam dan pengamanan di dalam lingkungan Kodam Jaya.
 • Informasi dan Pengolahan Data Kodam Jaya (Infolahtadam Jaya) Adalah badan pelaksana staf ditingkat makodam yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan di wilayah Kodam Jaya.
 • Pembekalan dan Angkutan Kodam Jaya (Bekangdam Jaya) Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas membina dan menyelenggarakan serta melaksanakan fungsi Intendan dan angkutan di wilayah Kodam Jaya.
 • Perhubungan Kodam Jaya (Hubdam Jaya) Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan fungsi perhubungan di wilayah Kodam Jaya.
 • Peralatan Kodam Jaya (Paldam Jaya) Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas meyelenggarakan fungsi peralatan di wilayah Kodam Jaya.
 • Zeni Kodam Jaya Adalah badan pelaksana Kodam Jaya yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Zeni di wilayah Kodam Jaya.
 • Sandi Kodam Jaya (Sandidam Jaya) Adalah suatu badan pelaksana staf ditingkat makodam yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi persandian diwilayah Kodam Jaya.
 • Detasemen Intelijen Kodam Jaya (Deninteldam Jaya) Adalah suatu satuan operasional yang disusun, dilengkapi dilatih untuk menyelenggarakan kegiatan/ operasi intelejen di wilayah Kodam Jaya.